विषयवार संस्कृत - मराठी - इंग्रजी शब्दकोश

(कृपया योग्य तो पर्याय निवडा व सबमिट बटनवर क्लिक करा.)
Nature Amimals
संस्कृत शब्दविशेष मराठी English
शिबिका    पालखी  Palanquin 
शिखिन्    मोर   
योग्यता    योग्यता  Ability 
वधू  (उकारान्त स्त्रीलिंगी)  वधू  Bride