विषयवार मराठी - संस्कृत - इंग्रजी शब्दकोश

(कृपया योग्य तो पर्याय निवडा व सबमिट बटनवर क्लिक करा.)
Nature(निसर्ग) Amimals (प्राणी)
मराठी संस्कृत शब्दविशेष English
पालखी  शिबिका    Palanquin 
मोर  शिखिन्     
योग्यता  योग्यता    Ability 
वधू  वधू  (उकारान्त स्त्रीलिंगी)  Bride