विषयवार इंग्रजी - संस्कृत - मराठी शब्दकोश

(कृपया योग्य तो पर्याय निवडा व सबमिट बटनवर क्लिक करा.)
Nature(निसर्ग) Amimals (प्राणी)
English संस्कृत शब्दविशेष मराठी
  शिखिन्    मोर 
Ability  योग्यता    योग्यता 
Bride  वधू  (उकारान्त स्त्रीलिंगी)  वधू 
Palanquin  शिबिका    पालखी